Elektronikus Adó Rendszer - Sopron

Adózási naptár

 

Adónem

Bejelent(kez)ési határidők

Adóbevallási, adatbejelentési határidők

Befizetési határidők

Helyi iparűzési adó

Állandó jellegű tevékenység esetén:

A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

Éves bevallás

az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig

Adóelőleg-kiegészítés összegéről:

az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig

Adóelőleg:

az adóév harmadik hónapjának 15. napja, illetve kilencedik hónapjának 15. napja

Adókülönbözet elszámolása

az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napja

Adóelőleg-kiegészítés

az adóév utolsó hónapjának 20. napja

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén:

A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap

a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap

Kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adózását választók

A tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belül

 

 

vagy

 

 

február 15.

 

 

(jogvesztő határidők)

adóévet követő január 15. (amennyiben adókedvezményt kíván érvényesíteni az adózó)

1. teljes adóév

március 15. (adó 1. részlet)

szeptember 15. (adó 2. részlet)

2. az adóév 12 hónapnál rövidebb

adókötelezettség adóéven belüli első hónapját követő hónap 15. napja (adó 1. részlet)

adóév utolsó hónapját követő hónap 15. napja (adó 2. részlet)

Építményadó

Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről a változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)

szeptember 15. (második részlet)

Magánszemélyek kommunális adója

Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről a változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)

szeptember 15. (második részlet)

Idegenforgalmi adó

Adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon belül

tárgyhót követő hó 15. napjáig

Adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig

Helyi jövedéki adó

A tulajdonszerzés időpontját követő 15 napon belül

Gépjárműadó

Változást követő hónap (adómentesség, szünetelés) 15 napjáig

A bejelentés a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik

március 15. (első részlet)

szeptember 15. (második részlet)

Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)